ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

Затверджено постановою
Президії ЦК Профспілки
від 14.06.2012р.№П-8-5

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ при ЦК «УКРЕЛЕКТРОПРОФСПІЛКИ»
НА 2012-2015 РОКИ

Пріоритетними напрямками діяльності Молодіжної ради при Центральному комітетові Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2012-2015 роки, через співпрацю з виборними органами «Укрелектропрофспілки» є:
-сприяння включенню до галузевих і колективних угод (договорів) з роботодавцями вимог щодо гарантій соціального захисту молодих працівників, відстоювання їх прав на безпечні умови праці та гідну заробітну плату;
-сприяння працевлаштування молодих спеціалістів – випускників галузевих навчальних закладів на підприємствах енергетики та електротехнічної промисловості, розробки та впровадження механізму отримання ними першого робочого місця;
-захист молодих спеціалістів від скорочення на виробництві;
-створення умов для підвищення кваліфікації та загальноосвітнього рівня молоді без відриву від виробництва;
-сприяння виділенню безвідсоткових позик на навчання, за можливістю, направлення молоді до вищих навчальних закладів за рахунок коштів підприємства;
-сприяння виділення молоді та молодим сім’ям кредитів і позик на придбання товарів довгострокового користування (меблів, побутової техніки тощо);
-сприяння розвитку сучасного спектру професійних здібностей молодих спеціалістів (наукових, управлінських, підприємницьких, аналітичних конструкторсько-технологічних та в галузі інформаційних технологій).
-проведення Спартакіад за участю молоді, формування здорового способу життя;
-проведення на місцях змагань з окремих видів спорту, дитячих турнірів з популярних видів спорту;
-підтримки програм, спрямованих на створення та забезпечення діяльності спортивно-оздоровчих центрів молоді;
-підвищення якості проведення щорічного медичного обстеження молоді на галузевих підприємствах;
-виділення відсотку путівок на оздоровлення для молоді, пропорційної її чисельності на підприємстві; придбання цільових путівок для матері і дитини;
-організації туристичних поїздок, походів;
-сприяння утвердження у свідомості молоді моральних цінностей, притаманних українському народові, засвоєнню кращих зразків вітчизняної та світової культурної спадщини, вихованню любові до Батьківщини;
-підтримки професійної та самодіяльної художньої творчості серед молоді, діяльності просвітницьких, молодіжних та дитячих клубів за місцем проживання;
- залучення молоді до участі в культурно-масових заходах по інтересах (огляди-конкурси, літературна, художня творчість, КВК тощо);
-проведення фестивалів, вечорів відпочинку, конкурсів молодих сімей;
-проведення заходів з благоустрою своїх міст;
-влаштування шефської допомоги дитячим спеціалізованим та шкільним закладам, ветеранам війни, праці, Профспілки;
- створення мережі профспілкових тренерів з числа молодих профспілкових активістів;
-проведення семінарів з питань навчання захисним функціям, практики ведення колективних переговорів;
-проведення навчань з правових питань;
-проведення навчань молодіжного активу із залученням спеціалістів навчальних закладів ФПУ;
-проведення щорічного огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію «Укрелектропрофспілки» в області реалізації Молодіжної політики.
-сприяння формуванню резерву кадрів із числа молодих спеціалістів;
-призначення молодих спеціалістів на відповідальні посади;
-навчання суміжним спеціальностям без відриву від виробництва;
-проведення конкурсів професійної майстерності з обов’язковою виплатою премій, підвищення розряду і присвоєнням звання «Кращий молодий працівник за спеціальністю»;
-відновлення інституту наставництва на підприємствах;
-розроблення та сприяння реалізації програми професійної та соціальної адаптації молодого працівника на підприємстві;
-участі у програмах з підвищення культури безпеки, охорони праці, створення корпоративного іміджу підприємства;
-посилення взаємодії з молодіжними організаціями міжнародних профспілкових об’єднань, до складу яких входить «Укрелектропрофспілка»;
-участь у роботі молодіжних Рад Регіональної організації ІСЕМ та PSI;
-забезпечення участі молоді у міжнародних навчальних профспілкових проектах;
-висвітлення проблем молодих працівників енергетики та електротехнічної промисловості на міжнародному рівні;
-забезпечення молоді інформацією про міжнародну діяльність ЦК Профспілки.